Specifisku projektu izstrāde

Specifit SIA piedāvā veikt specifisku IT risinājumu izstrādi. Izstrāde balstās uz klienta specifiskajām vajadzībām, kuras tiek apkopotas, konsultējoties un sadarbojoties ar klientu. Tiek nodrošināta IT risinājumu atbalsta un atjauninājumu pakalpojumi.

Specifisko risinājumu iztrāde balstās uz neatkarības un atvērtības principu, kas nodrošina dokumentētas datu bāzes ieviešanu ar iespēju aizvietot vai attīstīt specifiskos risinājumus, neatkarīgi no izstrādātāja.

Tiek izmantota Lotus Notes izstrādes vide, kas nodrošina visdažādāko Web bāzētu vai tipiska veida risinājumu izstrādi.

Pakalpojumi

© Copyright 2008 Specifit Ltd., Druvienas 15A-4, Riga, LV-1079, Latvia


Valid HTML 5 Valid CSS!