Konsultācijas

Informācijas tehnoloģiju konsultācijas
IT koncepcijas izstrāde, atbilstoši uzņēmuma mērķiem, lai panāktu maksimālu IT sistēmās un tehnikā investēto līdzekļu atdevi nākotnē.

Lietvedības sistēmu konsultācijas
Dokumentu aprites procesu optimizēšanas konsultācijas, uzlabojot uzņēmuma iekšējās vides sakārtotību.

Kvalitātes sistēmu konsultācijas
Ieteikumi un priekšlikumi IT risinājumu ieviešanai, lai uzlabotu uzņēmuma kvalitatīvo darbību, pilnvērtīgākai to resursu izmantošanai.

Esošo sistēmu savietojamības un integrācijas iespējas ar jauniem risinājumiem
Konsultācijas par iespējām saglabāt esošo IT sistēmu, savienojot vai integrējot tajā jaunus risinājumus, tādējādi nezaudējot iepriekš izdarītās uzņēmuma investīcijas IT sistēmās.

Datortehnikas un datortīklu optimālās konfigurācijas konsultācijas
Nepieciešamās optimālās tehnikas un tīkla konfigurācijas konsultācijas, lai nodrošinātu sistēmas darbību. Jaunāko tehnoloģiju ieviešanas pasākumi, uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanai.

Pakalpojumi

© Copyright 2008 Specifit Ltd., Druvienas 15A-4, Riga, LV-1079, Latvia


Valid HTML 5 Valid CSS!