Specifit Customer Relationship Management
(Specifit CRM)


Sistēma nodrošina iespēju automatizēt un efektīvi pārvaldīt jaunu klientu meklēšanu un piesaisti, kā arī ienesīgus attiecību uzturēšanas procesus uzņēmumā
Specifit CRM ir praktisks risinājums, kas uzlabo darbinieku efektivitāti un palielina uzņēmuma vērtību, palīdzot pilnībā izprast un apmierināt savu klientu vajadzības

Specifit CRM galvenie mērķi ir:
iegūt, attīstīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem
iespējami daudz izprast klienta vēlmes un tās apmierināt
optimizēt darbu ar klientiem, ietaupot darbinieku laiku un paplašinot viņu iespējas
palielināt peļņu un uzņēmuma vērtību

Galvenie ieguvumi:
uzņēmuma ienākumu palielināšanās, jo ietaupot laiku darbā ar klientiem, darbinieki to var izmantot jaunu klientu piesaistīšanai un esošo klientu pilnīgākai vēlmju apmierināšanai
uzņēmuma izmaksu samazinājums, uzņēmuma darbiniekiem tērējot mazāk laika informācijas meklēšanai par klientu, klienta pieprasījuma apstrādei un datu analīzei
stratēģiskā ietekme tirgū, veidojot ilgtermiņa attiecības ar klientu, kas dod uzņēmumam priekšrocības starp konkurentiem. Klientu pārvaldības sistēma dod iespēju elastīgi un ātri reaģēt uz tirgus un klienta individuālajām izmaiņām. Efektīvi komunicējot ar klientu, pieaug klienta apmierinātība ar uzņēmumu
Products

© Copyright 2008 Specifit Ltd., Druvienas 15A-4, Riga, LV-1079, Latvia


Valid HTML 5 Valid CSS!